Zaagsel

Zaagsel is een fijn houtproduct met een hoog absorptievermogen . 

De structuur is kleiner en fijner dan houtkrullen .

Zaagsel wordt vooral gebruikt als bodembedekker bij varkens- en rundveestallen .