Pulp

Pulp is een restproduct dat vrijkomt bij het verwerken van suikerbieten tot suiker.

Als voedermiddel stimuleert pulp de melkproductie.

Veel klanten kuilen hun pulp in met maïs of draf.

Pulp kan geleverd worden van eind september tot midden december (volgens het bietenseizoen).

Indien u tijdig uw bestelling doorgeeft, kunnen wij zorgen voor een ‘just in time’ levering.