Ophaling van Paardenmest

We doen mestophaling op basis van 

  • Stro
  • Houtkrullen
  • Vlaslemen

De mestophalingen gebeuren steeds op vraag van de klant.